Echipa

Echipa BJF 2017 | 2017 BJF Team

Director | Manager
Mihaela Păun

Director adjunct | Deputy Manager
Alina Teodorescu

Șef serviciu proiecte culturale | Head of Cultural Projects Departament
Raluca Ciută

Director artistic | Artistic Director
Teodora Enache

Coordonator proiect | Project Coordinator
Tereza Anton

Coordonatori evenimente conexe | Side Events Coordinators
Emilia Păunescu, Sorina Diaconu

Design grafic, identitate vizuală | Graphic Design, Visual Identity
Daniel & Andrew Creatives 

PR & Marketing | PR & Marketing
Emilia Cazan, Roxana Munteanu, Vero Turza, Ana Udrea

Achiziții | Purchasing Department
Carmen Alexandrescu, Pompiliu Dumitru, Diana Fota, Mădălina Predica

Resurse Umane | Human Resources
Elena Iacob, Veronica Puşcaciu, Cătălin Diaconu

Contabilitate | Accounting Department
Dumitru Bălăşoiu, Doina Ciontu, Ileana Ion, Georgeta Anton

Secretariat | Secretariat
Elisabeta Truică, Andreea Ciocmată

Registratură | Registration Desk
Elena Petrea

Casierie | Payment Office
Stela Ancuțescu

Producție, Amenajare | Production, Set Dressing
Raluca Negoescu, Rodica Ferăscu

Manager Locație | Location Manager
Vadim Marinescu

Tehnic, Administrativ | Technical, Administrative
Vlad Lăzărescu, Alexandros Raptis, Ilie Gheorghe, Ion Maxim, Elisabeta Crăciun, Lucia Ţintoiu, Petruţa Birceanu, Bogdan Cănănău, Răzvan Dinu, Constantin Cristea, Marius David, Diana Bănilă, Cristi Bănilă, Cristiana Enculescu, Livioara Adăscăliței, Vasile Cristea, Marian Iuliu, Marian Precup, Vlad Tănase, Bogdan Bolboacă, Liviu Lungu, Constantin Șimon, Mariana Paraschiv